02. APRIL – SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU

Na osnovu Rezolucije UN-a 2007. godine, Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. aprila. Tog dana javnost se upozorava na netoleranciju, predrasude, netrpeljivost, neadekvatne socijalne usluge, socijalnu isključenost i na sve probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice. Na taj dan, cilj jeste privući što veću pažnju javnosti te educirati ih o autizmu – prirodi poremećaja, životu s autizmom, potrebi i načinima podrške toj djeci i njihovim porodicama.

Autistični poremećaj (infantilni autizam, Kannerov sindrom, autistični sindrom, autizam) globalni je razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu, većinom u prve tri godine života, zahvaća gotovo sve psihičke funkcije i traje cijeli život. Osnovni simptomi poremećaja su nedostatak emocionalnih odgovora prema ljudima i stvarima, nedostatak verbalne i neverbalne komunikacije, poremećaj u razvoju govora, bizarnosti u ponašanju i stereotipije. Poremećaji se manifestiraju u ranom djetinjstvu i nisu izlječivi. Autizam određujemo prvenstveno kao razvojni poremećaj, a njegova prezentacija mijenja se ovisno o dobi i životnom iskustvu. Procjenjuje se da u Europskoj zajednici populaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra čini oko milion osoba od 375 miliona stanovnika. Prevalencija kod dječaka je 4 puta veća nego kod djevojčica. Poremećaj je nađen na svim razinama inteligencije, međutim 70-80% slučajeva funkcionira na značajno nižoj razini intelektualnog i adaptivnog funkcioniranja. Radi osmišljavanja programa habilitacije, rehabilitacije i edukacije za odrasle osobe s autističnim poremećajima potrebno je odrediti koje općeljudske i posebne potrebe on mora obuhvatiti. Međunarodno udruženje Autizam-Europa je na kongresu održanom u Den Haagu 1992. godine donijelo Povelju o pravima osoba s autizmom (prijevod UZAH, 2001). Osnovno je načelo Povelje da ljudi s autizmom trebaju imati ista prava i povlastice kao i cijela europska populacija, ostvarive na primjeren način i u najboljem interesu osoba s autizmom. Posebno se ističe njihovo pravo na slobodan i ispunjen život do granica njihovih mogućnosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *